Chính Sách Bảo Mật

Thế Giới Vòi Nước tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, và chúng tôi công bố chính sách bảo mật này để cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ những thông tin về bạn mà chúng tôi có thể thu thập được. Chính sách bảo mật này áp dụng cho những trang web, các ứng dụng di động, hoặc dịch vụ trực tuyến khác (gọi chung là “Dịch Vụ”) được liên kết hoặc đề cập đến.

Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách Bảo Mật”) bao gồm những điều khoản sau đây:

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi:

Để sử dụng hoặc đăng ký, tương tác với Dịch Vụ, bạn cần phải cung cấp một số thông tin. Ví dụ, khi đăng ký tài khoản hoặc thực hiện các giao dịch tài chính, hoặc tham gia vào một cuộc thi hay một chương trình khuyến mại, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin liên quan.

Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch Vụ và các tương tác khác với chúng tôi:

Ngoài những thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin khác của bạn về việc sử dụng Dịch Vụ, ví dụ như thông tin về thiết bị, địa chỉ IP của bạn, và dữ liệu vị trí. Để làm điều này, chúng tôi có thể sử dụng các dữ liệu được lưu trữ khi bạn thao tác trên trang web (cookies), dữ liệu máy chủ, và các chương trình thống kê và phương pháp khác như được giải thích chi tiết hơn dưới đây. Ví dụ thông tin chúng tôi có thể thu thập là thông tin vị trí được truyền cho chúng tôi, sẽ được giải thích chi tiết hơn dưới đây.

Thông tin từ bên thứ ba:

Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba, theo hình thức thương mại hoặc công khai sẵn có. Ví dụ, chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ một mạng xã hội nếu bạn kết nối với Dịch Vụ của chúng tôi thông qua đó. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin của bạn với thông tin chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba.

Theo quy định của pháp luật, chúng tôi không cần được sự đồng ý trước của bạn để thu thập thông tin trong các trường hợp sau:
(i) Thu thập thông tin cá nhân mà bạn đã công bố công khai trên các trang web thương mại điện tử;
(ii) Thu thập thông tin cá nhân của bạn để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ với chúng tôi (nếu có); và
(iii) Thu thập thông tin cá nhân của bạn để tính giá sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng (nếu có).

2. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Để cung cấp, quản lý và cải tiến sản phẩm và Dịch Vụ của chúng tôi:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp, quản lý và cải thiện quá trình vận hành, các tính năng và Dịch Vụ, bao gồm việc cung cấp Dịch Vụ, cá nhân hóa nội dung, hoặc hiểu cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch Vụ. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để xử lý một giao dịch mà bạn yêu cầu, để phản hồi và đáp ứng các yêu cầu mà chúng tôi tiếp nhận từ bạn hoặc kết nối với bạn về Dịch Vụ, tiến hành khảo sát, nghiên cứu và thử nghiệm các tính năng cho việc phát triển, để tìm hiểu và sửa các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ.

Để truyền tải thông điệp quảng cáo và khuyến mại:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để thực hiện và cung cấp quảng cáo và khuyến mại cho bạn cả khi đang sử dụng hoặc khi không sử dụng Dịch Vụ và để cải thiện những quảng cáo và khuyến mại để phù hợp hơn với bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ thư điện tử mà bạn cung cấp để định kỳ gửi cho bạn các chào hàng hoặc các tin tức quảng cáo phù hợp với bạn.

Để bảo vệ Dịch Vụ và những người khác:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn khi chúng tôi tin là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ và thực thi các quyền hợp pháp, tính bảo mật, an toàn, hoặc tài sản của Dịch Vụ, nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi, hoặc người sử dụng khác và để tuân thủ pháp luật.

3. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi có các biện pháp vật lý và kỹ thuật để bảo vệ các thông tin được thu thập trực tuyến. Tuy nhiên, dù hiệu quả đến mức nào, không có hệ thống an ninh nào là bất khả xâm phạm cũng như không thể tránh khỏi các sự kiện bất khả kháng có thể xảy ra. Chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của cơ sở dữ liệu, cũng không thể bảo đảm rằng những thông tin bạn cung cấp sẽ không bị can thiệp khi đang được truyền cho chúng tôi qua Internet. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật của Việt Nam liên quan đến việc bảo mật thông tin. Trong trường hợp bạn có cơ sở cho rằng các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi đã bị tiếp cận/ sử dụng/ thay đổi/ phá hủy trái phép, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự của pháp luật.

4. Bảo mật thông tin

Bên cạnh việc bảo mật các thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi cũng đảm bảo các thông tin thanh toán của bạn khi bạn cung cấp để thực hiện thanh toán trực tiếp trên trang web của chúng tôi cũng sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành.

0
Back Top